Vilkår og avmelding

Vilkår og Avmelding

VILKÅR FOR AVMELDING

*Bindende kurs (Enkelt kurs, Gravidyoga, Barselyoga, Barneyoga)
*
Avmelding fra et påmeldt kurs innen 14 dager fra påmelding og innen kursstart, vil hele kurs beløpet bli refundert minus kr. 100,- i administrasjonsgebyr til din konto hos oss for å kunne bytte til et annet kurs eller spare til senere.
Ved tilbakebetaling på kort er administrasjonsgebyret 200 kr.
Ved avmelding fra kurs innen 14 dager fra påmelding men etter at kurset har startet, vil ingen penger bli refundert men du kan bytte til et annet kurs på timeplanen i samme tidsperiode, kun med omkostning av mellomlegget hvis det nye kurset er dyrere.
*Ved sykdom: ved sykdom der det fremlegges legeerklæring i resepsjonen, kan du ta igjen resterende ganger av kurset på et senere kurs som ikke er fullt.

*Drop-in: man kan melde seg av en klasse man har meldt seg på så lenge det er før klassen har begynt. Drop-in betalingen kan derfor benyttes på en annen klasse så lenge avmelding/påmeldingen skjer før klassen starter.

*Intro-tilbud: Intro-tilbud er kun for nye medlemmer av Northern Light Yoga. Du kan trene så mye du vil i 10 sammenhengende dager. Intro-tilbudet blir aktivert fra den første klassen du melder deg på og 10 dager sammenhengende frem i tid. Du kan ikke få refundert eller utsette Intro-tilbudet ditt ved skade eller sykdom.

*10–klippekort
Ditt klippekort er gyldig i 12 mnd. og er et digital klippekort som er knyttet opp mot din personlige konto i vårt påmeldingssystem. Du kan ikke gi fra deg ditt klippekort til noen andre. Klippekortet kan ikke fryses ved ferie eller refunderes ved sykdom.

*1.-års medlemskap/Tren så mye du vil
Det er 12 måneders bindingstid for 1-års medlemskap. Dersom du fikk rabatt på medlemskapet da du tegnet det, så vil denne rabatten kun gjelde det første året og du betaler full pris når det fornyes etter 1 år. Dersom du ikke avlyser ditt 1.-års medlemskap vil det fornyes automatisk.

*Ved ferie: Man kan fryse kortet opp til 8 uker i løpet av året, kun i hele uker. Frysing må man gi beskjed om på forhånd på mail til: resepsjon@northernligtyoga.no.
Ved frysing flyttes autobetalingen automatisk frem tilsvarende uker, samt gyldigheten på kortet.

*Ved sykdom: ved sykdom eller skade kan medlemskapet fryses de ukene du er sykemeldt ved at gyldigheten på kortet flyttes frem tilsvarende uker. Frysing skjer kun ved fremlegging av legeerklæring i resepsjonen.


*1-månedskort
Ditt månedskort er et digital "kort" som er knyttet opp mot din personlige konto i vårt påmeldingsystem. Du kan ikke gi fra deg ditt månedskort til noen andre. Månedskortet kan ikke fryses ved ferie eller refunderes ved sykdom.

*3-månedskort:
Ditt 3-månedskort er et digital "kort" som er knyttet opp mot din personlige konto i vårt påmeldingssystem. Du kan ikke gi fra deg ditt 3-månedskort til noen andre.
3-månedskortet kan ikke fryses ved ferie. Ved sykdom eller skade kan 3-månedskortet fryses ved fremlegging av legeerklæring i resepsjonen. Ved frysing pga. sykdom flyttes autobetalingen automatisk frem de ukene du er sykemeldt, samt gyldigheten på kortet.

*6-månedskort:
Ditt 6-månedskort er et digital "kort" som er knyttet opp mot din personlige konto i vårt påmeldingssystem. Du kan ikke gi fra deg ditt 6-månedskort til noen andre.
6-månedskortet kan fryses 4 uker ved ferie i løpet av de 6 månedene, kun i hele uker. Ved frysing pga. sykdom flyttes autobetalingen automatisk frem de ukene du er sykemeldt, samt gyldigheten på kortet. Frysing må man gi beskjed om på forhånd på mail til: resepsjon@northernligtyoga.no.
Ved frysing flyttes autobetalingen automatisk frem tilsvarende uker, samt gyldigheten på kortet.

*Workshops/Spesielle arrangementer
Ved avmelding fra workshops/spesielle arrangementer, må avmeldingen skje senest 3 dager før kursstart for at du skal få refundert kursavgiften minus kr. 200,- i administrasjonsgebyr.
Vi refunderer ikke kursavgift uansett grunn hvis avmeldingen kommer etter kurset har startet.


NORTHERN LIGHT YOGA HAR IKKE ANSVAR FOR SKADER
Northern Light Yoga har ikke ansvar for din fysiske eller mentale helse når du går på kurs hos oss eller anvender teknikker du har lært på kurs hos oss.
Når du melder deg på kurs hos oss, aksepterer du at du selv er ansvarlig for din kropp og ditt sinn, og du sier deg enig i at du ikke kan saksøke Northern Light Yoga eller noen av Northern Light Yogas lærere for skader du pådrar deg på kurs, eller på vei inn eller ut fra kurslokalet, eller skader du får når du praktiserer det du har lært på egen hånd. Northern Light Yoga er ikke ansvarlig for dine eiendeler mens du er på kurs, og har ingen plikt til å erstatte eiendeler som går tapt i forbindelse med din kursdeltakelse.
Northern Light Yoga har ikke ansvar for varer som blir skadet i frakt.

Terms & Conditions

Information published on this web site is provided for the use of its visitors and you are advised that, although care has been taken to ensure technical and factual accuracy, some errors may occur. No guarantee is given of the accuracy or completeness of information on these pages. Please be aware that Northern Light Yoga may alter the information on its web site from time to time. Northern Light Yoga shall have no liability arising from the use by any party of the information on this web site. Northern Light Yoga does not warrant the information on this web site in any way and in particular no warranty is given that the web site or its contents or hypertext links are virus free or uncontaminated. You are advised to make your own virus checks and to implement your own precautions in this respect. Northern Light Yoga exclude all liability for contamination or damage caused by any virus or electronic transmission.

Privacy & Security Policy

Commitment to Data Security

Your personally identifiable information is kept secure. Only authorized employees, agents and contractors (who have agreed to keep information secure and confidential) have access to this information. All emails and newsletters from our sites allow you to opt out of further mailings. Northern Light Yoga will never sell trade, rent, exchange or otherwise share your personal information with any other person, company or organization.